17 de juny 2010

El burca i el nicab - 17-06-10

Sobre la prohibició del burca i del nicab, tema que es debatrà al proper ple de l’Ajuntament de Reus, aquest divendres, després que CiU i el PP hagin presentat les seves respectives mocions al respecte, cal tenir present que si una de les finalitats és garantir el respecte a la dignitat de la dona, no es tracta ara d’obrir un debat estèril al voltant d’un punt concret, sinó que és hora de començar a treballar seriosament el tema de la dona, musulmana o no, dia a dia per aconseguir que realment la dona no es trobi en una situació d’inferioritat, sinó que sigui respectada com a persona i es vetlli per la seva situació ara, sovint, malgrat el que molts pensin, encara subestimada. En aquest punt, així com en la integració d’altres col•lectius actualment marginats o, si més no, desatesos, és on realment s’ha de centrar l’atenció. Hi ha qüestions òbvies d’aquest tema que ara està omplint l’espai dels mitjans de comunicació, que no necessiten ser introduïdes com a lluita a favor de la dona, perquè si no s’acompanyen d’altres actuacions quotidianes que així ho demostrin, amb elles només s’està manifestant la voluntat d’aparèixer als mitjans.
És, per tant, a través de l’acció diària de la Regidoria de Coordinació de Polítiques Transversals que l’Ajuntament de Reus ha d’actuar en aquest sentit, amb accions fermes en relació a les polítiques d’igualtat, als programes transversals d’immigració i de gènere (el pla local d’immigració i convivència ciutadana o el pla local d’igualtat, i programes com Convivència i espais públics, així com la mediació intercultural i de gestió de conflictes), per garantir la convivència i el respecte a les persones a la ciutat. Fet que no es demostrava, per exemple, amb l’antiga normativa d’empadronament que l’Ajuntament duia a terme que, gràcies a la plataforma Tots Som Veïns i Veïnes de Reus es va canviar per tal que realment, en aquest cas concret, l’Ajuntament de Reus actués amb una voluntat d’igualar les oportunitats i normalitzar l’accés als serveis i als recursos municipals.
No s’ha d’entrar en debats mediàtics sinó en actuacions sinceres de treball constant per aconseguir que a la ciutat no es vulnerin els drets de les persones, per aconseguir que a la ciutat no hi hagi discriminacions, que hi hagi una societat més justa i igualitària que ofereixi les mateixes oportunitats a cadascuna de les persones que la integren. L’actual debat no resol aquests problemes, només els apedaça, si és que aconsegueix alguna cosa.
Com s’ha vist l’Ajuntament disposa de molts òrgans per treballar factualment aquest tema, que demostri, doncs, quina és la seva voluntat real.

10 de juny 2010

Participar per transformar - 10-06-10

Ahir al migdia la CUP de Reus vam presentar la campanya Participar per transformar per tal de reclamar a l’Ajuntament que permeti a la ciutadania poder intervenir en la construcció diària de la ciutat i convidar, per tant, la ciutadania que ho faci en les minses possibilitats que l’Ajuntament de Reus ho permet ara. Els polítics només representen els ciutadans i, ara per ara, són els que tenen tot el protagonisme. Creiem que les persones que constitueixen la ciutat han de poder opinar sobre què volen i com ho volen.
Actualment el Reglament de Participació Ciutadana que articula la participació ciutadana en l’àmbit de Reus, amb l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de referència, ho fa a través dels següents òrgans, segons l’article 1:
«1. Consells de districte [teòricament vinculats als centres cívics, inexistents encara a dia d’avui]
2. Reunions amb les AV o els seus òrgans de representació
3. Preguntes al Ple
4. Consultes populars [només «moralment vinculants»]
5. Consells sectorials [que tracten temes concrets i són espais d’intervenció tancats]»
Creiem que no és suficient, que realment no s’està articulant una participació activa de la ciutadania, sinó una participació postissa; que és així ho manifesta que, en darrera instància, l’opció d’intervenció directa és a través de les preguntes al Ple, amb la presentació de 150 signatures amb els corresponents NIF, i aquestes només són possible sense opció a rèplica. En els altres casos que contempla la participació directa en aquest Reglament de Participació Ciutadana, en l’article 25, són casos obvis: com el rebre i accedir a informació municipal, ésser rebuts en audiència per les autoritats municipals, poder-se associar... La participació ciutadana ha d’anar molt més enllà.
La CUP entenem la participació ciutadana d’una altra manera, creiem que la ciutadania ha de participar o ha de poder participar d’una manera realment activa en el dia a dia de la ciutat. La ciutadania ha d’adquirir el protagonisme i el pes que realment té com a component del municipi, sense deixar ningú exclòs i això vol dir facilitar les gestions perquè aquesta participació es dugui a terme activament.
El Reglament de Participació Ciutadana és de l’any 1986 i des de llavors, fa 24 anys!, que es va redactar que s’ha mantingut intacte i, per tant, també, òbviament antiquat. Si realment es pretén aconseguir com es diu al mateix Reglament: «Possibilitar una major comunicació entre la ciutadania i les entitats de la ciutat i aconseguir un major nivell de responsabilització d'aquests en els afers municipals.», l’Ajuntament no està duent a terme cap tipus d’actuació per aconseguir que aquesta comunicació realment sigui efectiva i molt més fluïda, per aconseguir que la ciutadania tingui la veu que li correspon.
En aquest sentit, creiem que l’Ajuntament de Reus ha de modificar algunes coses: el Reglament de Participació Ciutadana, però també el Reglament Orgànic de l’Ajuntament de Reus, per acabar de regular les vies de participació, de democràcia participativa i no representativa, com el que funciona actualment; el reglament del registre municipal d’entitats ciutadanes, que és massa complex, exigeix massa paperassa; etc. Només d’aquesta manera pot demostrar que realment aposta per la democràcia participativa i que algunes de les intencions, malgrat tot, ja incloses dins de l’actual Reglament de Participació Ciutadana, no són només paper mullat i obsolet.